Congres Thuis in de Wijk | 13 maart 2024

07-02-2024
logo thuis in de wijk

Op het congres Thuis in de Wijk op 13 maart in Den Bosch vind je inspiratie en goede voorbeelden. Je krijgt handvatten en contacten om op je eigen plek aan de slag te gaan. www.thuisindewijk.nu

Het Aanjaagteam is ook aanwezig en verzorgt een ronde tafel: ‘Van het bod naar de plot’

 

In alle woondealregio’s maken provincies met gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en andere partners afspraken over de opgave ouderenhuisvesting voor de komende jaren. Ongeveer één op de drie nieuwbouwwoningen moet geschikt zijn om wonen en zorg te combineren. Dat is een stevige opgave. Maar waar in de gemeenten moeten al die woningen gerealiseerd worden? Wat maakt een locatie geschikt voor wonen en zorg voor ouderen? Wat gaat helpen om tot een passende woningbouwprogrammering te komen? En hoe kunnen bestaande woningcomplexen waar veel ouderen wonen bijdragen aan de realisatie van die opgave?

 

Schuif aan bij deze ronde tafel met Hans Adriani, bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen.

https://www.thuisindewijk.nu/