Inspiratie rondom woonzorgopgave voor ouderen

Het realiseren van passende woonzorgoplossingen voor ouderen is niet eenvoudig. Het vraagt om een aanpak die meerdere domeinen overstijgt: wonen, welzijn, zorg en openbare ruimte komen hier bij elkaar. Dat vraagt om een stevige analyse van de opgave, een heldere visie, duidelijke samenwerkingsafspraken tussen partners en slimme financieringsconstructies. Het Aanjaagteam biedt u concrete aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Van goede voorbeelden tot handreikingen.