Aanjaagteam
Wonen Welzijn Zorg
voor Ouderen

iStock 111847005741

Per 1 mei 2023 is het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen gestart.

Het Aanjaagteam is er voor alle publieke en private partijen die aan de lat staan om in de komende jaren nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen en tot stand te brengen. Hans Adriani – voormalig voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg – is het gezicht van het Aanjaagteam. Het Aanjaagteam bestaat verder uit een aantal bevlogen ambassadeurs en een team van deskundige adviseurs.

Schermafbeelding 2023 04 11 om 22.15. 111846916902

Waarom is het Aanjaagteam nodig?

De vergrijzing in Nederland zet in de komende decennia door. Naar verwachting is in 2050 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder (2019: 19%, CBS). Veel bestaande woningen zijn onvoldoende geschikt om ouderen (intensieve) zorg thuis te kunnen leveren. Daarnaast moet 1 op de 3 nieuw te bouwen woningen geschikt zijn voor ouderen om wonen en zorg te combineren. Grote opgaven én grote kansen. Nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen dragen namelijk bij aan doorstroming op de woningmarkt en ontlasten de druk op de zorg. We zien op tal van plekken in het land al inspirerende voorbeelden. Maar we moeten met elkaar meer vaart en massa maken. Het Aanjaagteam gaat dat stimuleren en zichtbaar maken.

iStock 111847006027

Wat mag je van het Aanjaagteam verwachten?

  • Heb je behoefte aan een kritische blik hoe je de woonzorgopgave voor ouderen in jouw gemeente handen en voeten moet geven?
  • Wil je advies over hoe je de opgave vertaalt naar een passende woningbouwprogrammering, locaties en hoe je partners verbindt aan die locaties?
  • Loop je tegen belemmeringen aan in de uitvoering en zoek je een plek om jouw dilemma’s te delen?
  • Heb je behoefte aan inspiratie of wil je jouw ervaringen delen met andere bestuurders?
  • Wil je weten van welke ondersteuningsmogelijkheden je gebruik kunt maken?

Voor dit soort vragen en behoeften ben je bij het Aanjaagteam aan het juiste adres. We helpen partijen in de regio om tot werkbare bestuurlijke afspraken te komen aan de provinciale subtafels ‘wonen en zorg voor ouderen’. We zetten nieuwe woonzorgprojecten letterlijk op de kaart. En we zitten regelmatig aan tafel met de Rijkspartners en de betrokken koepelorganisaties om jullie ervaringen en onze inzichten te adresseren.

iStock 111846666199

Hoe gaat het nu verder?

In de komende weken breiden we deze landingspagina uit. Dan kun je onder meer zien in welke provincies en regio’s we een bijdrage leveren aan de subtafels wonen en zorg en wie onze ambassadeurs en adviseurs zijn. En we werken ons concept “We zetten je op de kaart!” uit, zodat je straks bij elk bezoek aan deze site inzicht krijgt in de start en ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten in het land.

Partners Aanjaagteam WWZO

logos 111845888954
logos 111845888946

Wil je meer weten, kennismaken of heb je een vraag?

Mail ons en wij nemen contact met je op.

Mail ons