Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen

Nederland vergrijst in rap tempo. Als Aanjaagteam maken wij ons sterk voor aanpak van het integrale vraagstuk van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Wij ondersteunen publieke en private partners bij het maken van gezamenlijke afspraken over ouderenhuisvesting. En we stimuleren partners om die afspraken vervolgens te vertalen naar concrete uitvoering.
Schermafbeelding 2023 06 06 om 08.18.

Hoe kan het Aanjaagteam helpen?

Het Aanjaagteam daagt provincies, gemeenten, zorgkantoren, zorginstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en ouderen zelf uit om samen tot passende woonzorgoplossingen te komen. Dat doen wij met ons landsbrede netwerk van betrokken en deskundige ambassadeurs en adviseurs, opgebouwd vanuit de voormalige Taskforce Wonen en Zorg. Wij helpen partners om tot werkbare bestuurlijke afspraken te komen aan provinciale actietafels ‘wonen en zorg voor ouderen’. Daarnaast jagen we partijen aan om deze woonzorgafspraken te vertalen naar concrete projecten.

 

Wij kennen het speelveld door en door. Met onze expertise en inspiratie helpen wij partners om doorbraken en versnelling te realiseren. We zetten partners op het spoor van goede voorbeelden en beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. Omdat we regelmatig aan tafel zitten met de Rijkspartners en de betrokken koepelorganisaties, weten we ervaringen uit het veld en inzichten te adresseren en verder te brengen.


Laatste nieuws

Onze partners