Ambassadeurs

Het Aanjaagteam kan niet zonder de vele, intrinsiek betrokken bestuurders overal in het land die net die stap extra willen zetten in het belang van versnelling van de uitvoering van woonzorgprojecten voor ouderen. Tientallen bestuurders en inkopers langdurige zorg bij de zorgkantoren hebben zich als ambassadeur verbonden aan de missie van het Aanjaagteam.

De ambassadeurs signaleren ontwikkelingen in hun regio’s en leggen die terug bij het Aanjaagteam. Ook dragen zij actief het belang van een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave voor ouderen uit naar collega’s en stimuleren zij partners om tot concrete plannen te komen. In verschillende regio’s zijn ambassadeurs ook betrokken bij de doorvertaling van de landelijke afspraken over ouderenhuisvesting naar lokale afspraken, onder regie van de provincie.