Adviseurs

Het Aanjaagteam werkt intensief samen met een team van zeven onafhankelijke en deskundige adviseurs. Elke adviseur draagt in een aantal regio’s in het land bij aan het proces om tot bestuurlijke afspraken en commitment op de woonzorgopgave te komen. Daarnaast ondersteunen zij de ambassadeurs in hun regio’s. Het team werkt landsdekkend.
De adviseurs delen ervaringen, wisselen voorbeelden uit en stemmen af met Hans Adriani als bestuurlijk aanjager. Waar wenselijk treden de adviseur en Hans samen op. Ook zijn er korte lijnen met de betrokken beleidsadviseurs bij de ministeries van BZK en VWS.
 • Arjan van den Oever

  Arjan van den Oever 6
  “Ik werk vanuit de passie om bij te dragen aan het creëren van fijne en gezonde plekken voor mensen om te wonen en te verblijven. Graag lever ik een bijdrage aan het realiseren van een omgeving voor ouderen waarin wonen, welzijn en zorg in balans zijn.

  “In het Aanjaagteam komen mijn passie en achtergrond samen. Ik heb - naast domeinoverstijgende, inhoudelijke kennis - ook ervaring met procescoördinatie en netwerkregie. Mijn netwerk en ervaring, mede opgedaan als adviseur binnen de Taskforce Wonen en Zorg (de voorloper van het Aanjaagteam), zijn van meerwaarde in deze rol als adviseur van het Aanjaagteam. Ik denk graag mee met vragen rond concretisering van de aanpak, waarbij ik altijd op zoek ga naar de verbinding met bestaande en nieuwe aandachtsgebieden.”
 • Conny Heemskerk

  Conny Heemskerk
  “Wij worden anders oud dan de generatie voor ons. We wonen langer zelfstandig. De zorg wordt aanvullend op wat we zelf, met familie of buurtbewoners kunnen regelen. Een transitieopgave die vele partijen raakt: woningcorporaties en ontwikkelaars; zorgaanbieders en de partners uit het welzijn; ouderen, familie en buurtgenoten. De snelle vergrijzing daagt ons uit om tempo te maken, met name voor de kwetsbare ouderen met weinig eigen netwerk en middelen.”

  “Samenwerken en verbinden voor maatschappelijk resultaat: daar zit mijn kracht. Bel mij gerust als een samenwerking niet van de grond komt. Ik help partners graag op weg. Ik ben ook inzetbaar als gespreksleider of technisch voorzitter.”
 • Dennis Bouwman

  Foto Dennis Bouwman
  ''Met meer dan 15 jaar ervaring als onderzoeker, adviseur en bestuurder heb ik mij altijd ingezet om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren. Ik geloof in de kracht van samenwerking en vertrouwen als fundament voor echte vooruitgang. Mijn persoonlijke ambitie is om mijn kennis, netwerk en enthousiasme te benutten voor duurzame huisvestingsoplossingen die zowel het welzijn als het geluk van ouderen verbeteren.

  Ik beschik over uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en realiseren van projecten in de sectoren wonen, welzijn en zorg. Knelpunten omzetten in kansen beschouw ik als een essentieel onderdeel van mijn werk. Of het nu gaat om overleg op het gemeentehuis of in een buurthuis, ik zet mij volledig in om een verschil te maken. Daarbij ben ik beschikbaar om te ondersteunen als inhoudelijk adviseur, en als gespreksleider.''
 • Edwin Prins

  Edwin Prins
  “Met de manier waarop we Nederland ruimtelijk en sociaal hebben ingericht, heeft Nederland in het verleden altijd een voorbeeldfunctie gehad. We konden ook niet anders met zo veel mensen in zo’n klein landje. Nu we met z’n allen steeds ouder worden, is het hoog tijd om onze ontwerp- en bouwpraktijk hier ook op aan te passen en daar zet ik me graag voor in. Als sociaalgeograaf en gebiedsontwikkelaar houd ik mij al ruim twintig jaar bezig met de maatschappelijke kant van het wonen. Ik geloof in doelmatige sturing van de woningmarkt vanuit een goede visie, met een realistische woningbouwprogrammering en vooral in samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en de markt.”

  “Ik beantwoord graag vragen op het gebied van woon(zorg)beleid, gebiedsontwikkeling, (regionale) samenwerking en participatie.”
 • Jildou de Jong

  Aanjaagteam foto Jildou
  "We leven in een tijd waarin er veel complexe maatschappelijke problemen zijn, die zich niet perfect sectoraal laten afbakenen en vragen om een integrale, domeinoverstijgende aanpak. Eén hiervan is vergrijzing, met de daarbij behorende uitdagingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als we niks doen zal de vergrijzing zorgen voor een aanzienlijke toename van de zorgvraag, terwijl tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg zullen oplopen en de druk op mantelzorgers toeneemt. Ik geloof in zorgzame wijken en buurten waar ouderen willen wonen, waar welzijn en ontmoeting de basis is, en waar verstandige keuzes zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het aanbod van zorg en ondersteuning in balans blijft met de vraag. Dat vraagt om een andere manier van kijken en werken: samen zoeken naar creatieve oplossingen."

  "Met mijn achtergrond als ontwerper en werkervaring in het sociaal domein, de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg, help ik samenwerkende partijen van wonen, welzijn en zorg graag om problemen terug te brengen tot de kern en samen toe te werken naar creatieve toekomstbestendige oplossingen."
 • Marco van Driel

  Portretfoto M. van Driel
  “Na mijn studie Social Work ben ik in 2005 aan de slag gegaan als ouderenwerker bij een brede welzijnsorganisatie. Sindsdien heb ik mij altijd beziggehouden met ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Voor hen verandert er veel en er wordt veel van hen gevraagd op het gebied van wonen (zelfstandig wonen), welzijn (eigen regie/kracht) en zorg (eigen inzet). Ik voel mij met hen verbonden en via het Aanjaagteam kan ik mij inzetten om de urgentie van de opgaven bij iedereen op het netvlies te krijgen. We moeten aan de slag om meer passende woningen te realiseren, de zorg rondom onze ouderen optimaal te organiseren en de onderschatte kracht van het welzijnswerk beter in te zetten.”

  “Met mijn ruime ervaring, van uitvoering tot beleidsadvies, zet ik mij in om de urgentie op de kaart te zetten bij lokale/provinciale overheden. Dit doe ik vanuit domeinoverstijgende samenwerking en bij voorkeur samen met partners, stakeholders en inwoners . Ik hoor het graag als ik iets voor iemand in het veld kan betekenen.”