Adviseurs

Je bekijkt adviseurs in de regio De Wadden. Bekijk alle adviseurs
  • Jildou de Jong

    Aanjaagteam foto Jildou
    "We leven in een tijd waarin er veel complexe maatschappelijke problemen zijn, die zich niet perfect sectoraal laten afbakenen en vragen om een integrale, domeinoverstijgende aanpak. Eén hiervan is vergrijzing, met de daarbij behorende uitdagingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als we niks doen zal de vergrijzing zorgen voor een aanzienlijke toename van de zorgvraag, terwijl tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg zullen oplopen en de druk op mantelzorgers toeneemt. Ik geloof in zorgzame wijken en buurten waar ouderen willen wonen, waar welzijn en ontmoeting de basis is, en waar verstandige keuzes zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het aanbod van zorg en ondersteuning in balans blijft met de vraag. Dat vraagt om een andere manier van kijken en werken: samen zoeken naar creatieve oplossingen."

    "Met mijn achtergrond als ontwerper en werkervaring in het sociaal domein, de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg, help ik samenwerkende partijen van wonen, welzijn en zorg graag om problemen terug te brengen tot de kern en samen toe te werken naar creatieve toekomstbestendige oplossingen."