Adviseurs

Je bekijkt adviseurs in de regio Zuidwest-Drenthe. Bekijk alle adviseurs
  • Marco van Driel

    Portretfoto M. van Driel
    “Na mijn studie Social Work ben ik in 2005 aan de slag gegaan als ouderenwerker bij een brede welzijnsorganisatie. Sindsdien heb ik mij altijd beziggehouden met ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Voor hen verandert er veel en er wordt veel van hen gevraagd op het gebied van wonen (zelfstandig wonen), welzijn (eigen regie/kracht) en zorg (eigen inzet). Ik voel mij met hen verbonden en via het Aanjaagteam kan ik mij inzetten om de urgentie van de opgaven bij iedereen op het netvlies te krijgen. We moeten aan de slag om meer passende woningen te realiseren, de zorg rondom onze ouderen optimaal te organiseren en de onderschatte kracht van het welzijnswerk beter in te zetten.”

    “Met mijn ruime ervaring, van uitvoering tot beleidsadvies, zet ik mij in om de urgentie op de kaart te zetten bij lokale/provinciale overheden. Dit doe ik vanuit domeinoverstijgende samenwerking en bij voorkeur samen met partners, stakeholders en inwoners . Ik hoor het graag als ik iets voor iemand in het veld kan betekenen.”