Video | Een Lang Leven Thuisflat

Een Lang Leven Thuisflat: een bestaande seniorenflat waar een woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnspartij samen met de gemeente én bewoners een omgeving creëren waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen; óók als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Mensen leven hier in een gemeenschap waar zorgen voor en met elkaar normaal is. Inwoners zijn daarbij leidend en organisaties zijn volgend. Helemaal passend bij de community care gedachte.

De Lang Leven Thuisflat en -buurt is een belangrijke oplossing voor een urgent maatschappelijk vraagstuk. Bovendien kun je er morgen mee beginnen! In Amsterdam zijn er inmiddels negen Lang Leven Thuisflats en -buurten in ontwikkeling en de ambitie is 30 Lang Leven Thuisflats en -buurten in 2030!

 

Met dank aan Zilveren Kruis | Zorgkantoor, partner in de aanpak, die dit filmpje mogelijk maakte.

Media
  • Conny Heemskerk

    Conny Heemskerk
    “Wij worden anders oud dan de generatie voor ons. We wonen langer zelfstandig. De zorg wordt aanvullend op wat we zelf, met familie of buurtbewoners kunnen regelen. Een transitieopgave die vele partijen raakt: woningcorporaties en ontwikkelaars; zorgaanbieders en de partners uit het welzijn; ouderen, familie en buurtgenoten. De snelle vergrijzing daagt ons uit om tempo te maken, met name voor de kwetsbare ouderen met weinig eigen netwerk en middelen.”

    “Samenwerken en verbinden voor maatschappelijk resultaat: daar zit mijn kracht. Bel mij gerust als een samenwerking niet van de grond komt. Ik help partners graag op weg. Ik ben ook inzetbaar als gespreksleider of technisch voorzitter.”