Artikel | In regio De Bevelanden is de fase van praten over ouderenhuisvesting voorbij: “Het is nu tijd voor actie!”

Op de website van Volkshuisvesting Nederland is een 'praktijkverhaal' verschenen over de regio De Bevelanden.  Edwin Prins, adviseur van het Aanjaagteam, vertelt over de opgave. Lees hier het artikel. 

 

Beeld: Marcel Kentin

Fotograaf Marcel Kentin
  • Edwin Prins

    Edwin Prins
    “Met de manier waarop we Nederland ruimtelijk en sociaal hebben ingericht, heeft Nederland in het verleden altijd een voorbeeldfunctie gehad. We konden ook niet anders met zo veel mensen in zo’n klein landje. Nu we met z’n allen steeds ouder worden, is het hoog tijd om onze ontwerp- en bouwpraktijk hier ook op aan te passen en daar zet ik me graag voor in. Als sociaalgeograaf en gebiedsontwikkelaar houd ik mij al ruim twintig jaar bezig met de maatschappelijke kant van het wonen. Ik geloof in doelmatige sturing van de woningmarkt vanuit een goede visie, met een realistische woningbouwprogrammering en vooral in samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en de markt.”

    “Ik beantwoord graag vragen op het gebied van woon(zorg)beleid, gebiedsontwikkeling, (regionale) samenwerking en participatie.”