Video | Inspiratie op locatie | Zeeland

De opgave van ouderenhuisvesting is complex, niet alleen qua omvang maar ook vanwege het aantal partners dat erbij betrokken is. In deze video delen Jaap Wielaart (voorzitter Raad van Bestuur WVO Zorg), bewoonster Dirkje Abma, Dick van der Velde (gedeputeerde van Provincie Zeeland) en Jan Leo van Deemter (directeur van woningcorporatie l'escaut) hun ervaringen in Zeeland.

 

Media
  • Edwin Prins

    Edwin Prins
    “Met de manier waarop we Nederland ruimtelijk en sociaal hebben ingericht, heeft Nederland in het verleden altijd een voorbeeldfunctie gehad. We konden ook niet anders met zo veel mensen in zo’n klein landje. Nu we met z’n allen steeds ouder worden, is het hoog tijd om onze ontwerp- en bouwpraktijk hier ook op aan te passen en daar zet ik me graag voor in. Als sociaalgeograaf en gebiedsontwikkelaar houd ik mij al ruim twintig jaar bezig met de maatschappelijke kant van het wonen. Ik geloof in doelmatige sturing van de woningmarkt vanuit een goede visie, met een realistische woningbouwprogrammering en vooral in samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en de markt.”

    “Ik beantwoord graag vragen op het gebied van woon(zorg)beleid, gebiedsontwikkeling, (regionale) samenwerking en participatie.”
  • Jan Leo van Deemter

    Directeur-bestuurder woningcorporatie L'escaut