Podcastreeks voor nieuwe wethouders: vliegende start woonzorgopgave

Overal in het land worden nieuwe colleges van B&W gevormd. Met een reeks podcasts heeft de Taskforce Wonen en Zorg, de voorloper van het Aanjaagteam WWZO, nieuwe wethouders die wonen en zorg in hun portefeuille hebben, destijds tips en adviezen geven. Deze podcasts zijn nog steeds actueel.

 

Om zo nieuwe wethouders te helpen een vliegende start te maken met de woonzorgopgave voor ouderen. Maar wat is de rol van de gemeente? Welke verwachtingen hebben partners van de gemeente? En andersom, wat mag de gemeente van de partners verwachten in het oplossen van het woonzorgvraagstuk voor ouderen? Over deze vragen gaan we in een aantal podcasts in gesprek met zittende en nieuwe bestuurders. Natuurlijk is de podcast ook interessant voor Raadsleden en iedereen die te maken heeft met wonen, zorg en welzijn voor ouderen binnen en buiten gemeenten.

 

Podcast 1: Langer zelfstandig wonen

Het eerste deel van de podcastreeks gaat over: Hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? Want Nederland vergrijst. In 2040 is het aantal 80+’ers verdubbeld naar 1,6 miljoen. En die willen zelfstandig, prettig en veilig leven met zorg en hulp dichtbij. Dat vraagt om oplossingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 

Sprekers

Drie ambassadeurs werkten mee aan deze podcast en geven tips en adviezen aan nieuwe wethouders. Ook delen ze hun eigen lessen. De sprekers zijn: Anke Huizenga (voorzitter Raad van Bestuur van ZuidOostZorg), Michiel van der Vlies (bestuurder van MEE-Vivenz) en Richard de Boer (directeur-bestuurder van MaasWonen).

 

Tips

We noemen alvast drie tips die de sprekers in deze podcast aan wethouders (en gemeenten) meegeven:

1.       Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en corporaties kijken vanuit hun eigen domein naar het woonzorgvraagstuk. De gemeente is als geen ander in staat om tussen de partijen te gaan staan en deze bij elkaar te brengen. Dus: doe het samen, pak regie en zorg vervolgens voor haalbare beloftes;

2.       Zet veel meer in op sociale redzaamheid en op welzijn van kwetsbare ouderen. Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg. Bij gemeenten ligt de verantwoordelijkheid om te investeren in een passend ondersteuningsaanbod vanuit welzijn. Maar het vraagt ook van zorgorganisaties een andere kijk op zorg leveren: niet meer automatisch zorg overnemen, maar eerst kijken wat mensen zelf nog kunnen. Volgens Anke Huizinga kan er op die manier 20% van de zorg en behandeling af;

3.       Veranderingen beginnen in het klein en maak gebruik van de kracht van de ouderen zelf. Werk vanuit vertrouwen en geef bewoners en medewerkers de ruimte om te doen wat wenselijk is. Zij komen dikwijls met ideeën waar bestuurders niet zo snel aan denken. Giet niet alles in procedures, maar laat ook dingen ontstaan. ”Mijn geleerd les is dat als dingen niet goed zijn gegaan, dat komt omdat ik teveel op controle en procedures zit”, aldus Michiel van der Vlies.

Luister hier naar de podcast op SoundCloud

Luister hier naar de podcast op Spotify

Podcast deel 2: Ouderen minder snel naar verpleeghuis

Het tweede deel van de podcastreeks gaat over hoe je ervoor zorgt dat ouderen minder snel naar het verpleeghuis gaan.

 

Sprekers

Drie ambassadeurs geven tips en adviezen aan nieuwe wethouders. Ook delen ze hun eigen lessen. De sprekers zijn: Hans Adriani (voormalig voorzitter Taskforce Wonen en Zorg, nu bestuurlijk aanjager Aanjaagteam WWZO), Pien de Jong (bestuurder van Zorggroep Amsterdam Oost en lid Aanjaagteam WWZO) en Jaap Stappers (manager Verzorging en Verpleging bij Zorgkantoor CZ).

 

Tips

Als je stappen wilt maken op gebied van wonen, zorg en welzijn, dan zijn volgens Hans Adriani de volgende stappen van belang:  

 • Je moet het willen. Ben je er nog niet mee bezig, vraag dan bijvoorbeeld de lokale Alzheimer Stichting naar de ontwikkelingen van het aantal mensen met dementie in jouw gemeente. Dat verdubbelt namelijk op zijn minst. Zet dat getal af tegen het aantal verpleeghuisplaatsen en visualiseer dan het straatbeeld als je daar niets mee doet.
 • Zeg het hard op. Maak een stevige woonzorgvisie met betrokken en relevante partijen, vastgesteld door de gemeenteraad. Een visie stuurt mensen binnen de verschillende afdelingen van de gemeente. Het is een fundering voor het maken van prestatieafspraken met corporaties en het is een manier om zorgkantoren aan te spreken en te betrekken.
 • Maak afspraken met elkaar waarop je elkaar kunt aanspreken. En dat met alle partijen in het veld: corporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Maar ook zorgkantoren en institutionele beleggers. We moeten met zijn allen staan voor dit vraagstuk.

Een aantal andere tips die de sprekers meegeven aan wethouders (en gemeenten):

 • Zorg voor een goede woonprogrammering. Als je goed bouwt voor ouderen, inclusief een goede toewijzing, dan verloopt je verhuisketen beter. Je helpt twee keer zoveel mensen aan een geschikte woning. En dat levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningcrisis.
 • In een woonzorgvisie kun je niet wonen. Een oproep is: werk in de praktijk ook echt volgens die visie. Bijvoorbeeld bij de uitgifte van bouwenveloppen en de verdeling van grond.  
 • Hoe willen de burgers in jouw gemeente oud worden? Stimuleer binnen je gemeente dat mensen die in een nieuwe levensfase komen en nadenken over hoe ze willen wonen.

Luister hier naar de podcast op SoundCloud

Luister hier naar de podcast op Spotify

 

 • Richard de Boer

  Directeur-Bestuurder Laurens Wonen
 • Jaap Stappers

  Manager Verpleging en Verzorging zorgkanoor CZ