Video & Verslag | ‘Ambassadeurs van de opgave’ in de Metropool Regio Amsterdam

De Metropool Regio Amsterdam kent een fikse opgave rondom passend wonen voor ouderen. In de komende jaren moeten er meer dan 14.000 geclusterde en zorggeschikte woningen gerealiseerd worden. Het gaat om wooninitiatieven die passen bij de behoeftes van ouderen en die inspelen op de veranderingen in de zorg. De uitdaging zit zowel in de nieuwbouw als in transformatie en benutting van bestaande bouw. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen wonen, zorg en welzijn. En dat gaat niet vanzelf.

 

Om de opgave te bespreken en de samenwerking te versnellen, organiseerde het Aanjaagteam samen met de gemeente Amsterdam op 14 maart een “diner pensant” voor betrokken bestuurders uit de gehele regio. De ambassadeurs van het Aanjaagteam riepen collega-bestuurders op om als “Ambassadeurs van de opgave” in elke deelregio aan de slag te gaan.

Bijgaand een impressie van de avond, in beeld en verslag.

 

Media

Impressie verslag diner pensant

  • Conny Heemskerk

    Conny Heemskerk
    “Wij worden anders oud dan de generatie voor ons. We wonen langer zelfstandig. De zorg wordt aanvullend op wat we zelf, met familie of buurtbewoners kunnen regelen. Een transitieopgave die vele partijen raakt: woningcorporaties en ontwikkelaars; zorgaanbieders en de partners uit het welzijn; ouderen, familie en buurtgenoten. De snelle vergrijzing daagt ons uit om tempo te maken, met name voor de kwetsbare ouderen met weinig eigen netwerk en middelen.”

    “Samenwerken en verbinden voor maatschappelijk resultaat: daar zit mijn kracht. Bel mij gerust als een samenwerking niet van de grond komt. Ik help partners graag op weg. Ik ben ook inzetbaar als gespreksleider of technisch voorzitter.”