Video | Westfriese Woonzorgpact

Zeven gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland slaan de handen ineen om op een effectieve wijze langer thuis wonen voor kwetsbare ouderen te blijven realiseren. De concrete afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Westfries WoonZorgPact (WFWZP), waarbij een essentieel aspect van de aanpak de ontwikkeling van nieuwe, passende woonvormen voor ouderen betreft. Deze gezamenlijke inspanningen worden gestimuleerd door zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ, en betreffen een gezamenlijk initiatief van de zeven gemeenten van Regio Westfriesland, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil.

 

De aanpak van het WFWZP omvat drie cruciale elementen. Ten eerste streeft het ernaar bewoners van 60 jaar en ouder bewust te maken van de veranderende omstandigheden rond gezond oud worden. Het aantal beschikbare huisartsen neemt af, en de toegang tot een plek in een verpleeghuis wordt steeds uitdagender. Door deze groep inwoners goed te informeren, wordt hen de mogelijkheid geboden zich tijdig voor te bereiden op hun toekomstige woonsituatie.

 

Ten tweede brengt het WFWZP in kaart op welke wijze ouderen met diverse initiatieven langer thuis kunnen blijven wonen. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van ondersteunende netwerken rondom de inwoner, waarop zij kunnen terugvallen en waar zij hun hulpvragen kunnen uiten.

 

Als laatste richt het pact zich op de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die ouderen in staat stellen om langer thuis te wonen. Vaak voldoet de eigen woning niet aan de eisen voor het verlenen van (intensieve) zorg, of bevindt deze zich niet in een geschikte omgeving.

Media
  • Simone Visser-Botman

    Wethouder sociaal domein gemeente Drechterland