Kennisbank

Je bekijkt links van type Regionale woondeals. Bekijk alle links

In alle 35 woondealregio’s in Nederland zijn in 2022/2023 procesafspraken gemaakt over de realisatie van ouderenhuisvesting. Onder regie van de provincies worden deze afspraken nu samen met partners geconcretiseerd.