Woonzorgconcepten

Er zijn al veel voorbeelden te geven van gerealiseerde woonzorgconcepten, waar wonen, zorg en welzijn met elkaar zijn verbonden. Een woonzorgconcept kan gaan over een geheel nieuw te ontwikkelen woonzorglocatie, maar kan ook betrekking hebben op transformatie van bestaande bouw.

 

In voorbeelden van succesvolle nieuwe woonzorgconcepten die wij hebben bekeken, valt ons een aantal dingen op:

  • Het is een mix van bewoners: vitaal/zorgbehoevend; jong/oud; lichte zorg/langdurige zorg (via VPT/MPT).
  • Er bestaat een vast aanspreekpunt voor bewoners binnen het complex welke bijdraagt aan de gemeenschapszin (hospitality/community manager, coach).
  • Er wordt gebruik gemaakt van technologie/domotica om een open sfeer te creëren, juist ook voor mensen met dementie. 
  • De buurtfunctie van het complex: voorzieningen zijn ook beschikbaar voor buurt-/wijkbewoners. 
  • Betrokkenen bij deze woonzorgconcepten zijn vooral trots op de bereidheid van partners (gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties en soms ook beleggers en projectontwikkelaars) om samen het concept tot stand te brengen.
  • Knelpunten zijn er ook, al voeren die zeker niet de boventoon. Beperkte beschikbaarheid van locaties, lange doorlooptijden binnen de gemeente, belemmerende regelgeving, complexe financiering, duurzame inzet van mensen en verhuisdrempels bij ouderen maken het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten niet eenvoudig.

 

Mooie voorbeelden van woonzorgconcepten voor ouderen: 

 

ZorgSaamWonen: Catalogus Woonvormen voor senioren

Platform31: Handreiking Geclusterde woonvormen voor senioren

Platform31: Woonvarianten voor senioren: dertig praktijkvoorbeelden

 

 

Laatste nieuws over Woonzorgconcepten