Uitvoeringsprogramma's

Op basis van de woonzorgvisie  maken betrokken partners prestatieafspraken. Met deze prestatieafspraken committeren partners zich aan de realisatie van de opgave. In een uitvoeringsprogramma maken gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, zorgkantoren, projectontwikkelaars, institutioneel beleggers, architecten en sociaal ondernemers in samenspraak met toekomstige bewoners concreet hoe zij specifieke doelen en gemaakte afspraken samen gaan realiseren.  

 

In een uitvoeringsprogramma staat in elk geval welke concrete activiteiten worden uitgevoerd om het doel te realiseren, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden onder de betrokken partijen, een planning van de activiteiten en een begroting van het programma.

 

Goede voorbeelden van afspraken over het thema wonen en zorg:

 

 

Platform31 heeft een publicatie gemaakt welke als leidraad kan fungeren voor het opstellen van een eigen Uitvoeringsprogramma.