Woonzorganalyses

Met een woonzorganalyse wordt in beeld gebracht wat de behoeften en mogelijkheden zijn van ouderen met betrekking tot hun huisvesting en zorgbehoeften. Om een goede analyse te maken worden de lokale bevolkings- en woonsituatie, wensen, trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Op deze manier krijgt u duidelijk wat de lokale opgaven zijn op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Een analyse van de woonzorgopgave in de gemeente/regio vormt de basis voor een goede woonzorgvisie. 

 

De analyse helpt u de urgentie in kaart te brengen en dit helder over te brengen aan partners en betrokken partijen. Belangrijke punten die aan de orde komen in een woonzorganalyse zijn: 

 

Wat zijn de demografische gegevens?

o  Regionale Kerncijfers Nederland

o  PRIMOS-databank

o  Fries Sociaal Planbureau

Monitor ouderenhuisvesting 2022

 

Wat is de toekomstige bevolkingsprognose tot 2050?

o  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Hoe ziet de woningvoorraad eruit?

o  Syswov-databank

 

Hoe ziet de toekomstige woningmarkt eruit?

o  Woningmarktanalyse ING

o  PRIMOS-databank

 

Hoe ziet het huidige zorggebruik er nu uit?

o  Waarstaatjegemeente.nl

 

Wat is de zorgbehoefte en zorgvraag van de kwetsbare populatie?

o  WoonZorgwijzer

o  Fries Sociaal Planbureau

 

Platform31 Handreiking: Een thuis voor iedereen is een fijn naslagwerk om inspiratie op te doen voor het opstellen van een goede woonzorganalyse. 

 

Laatste nieuws over Woonzorganalyses