Woonzorgvisies

Gemeenten zijn bekend met het opstellen van een woonvisie. Deze vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Met het opstellen van een woonzorgvisie geeft de gemeente meer verdieping aan de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg voor verschillende aandachtsgroepen, onder meer ouderen. Woonzorgvisies bevatten allereerst een degelijke analyse van de woonzorgopgave in de gemeente of regio. Vervolgens wordt deze analyse vertaald naar uitgangspunten over wonen, zorg en welzijn. Op basis daarvan worden concrete ambities en doelstellingen geformuleerd. Tot slot gaat de woonzorgvisie ook over de wijze waarop de gemeente samen met betrokken partners deze visie wil uitvoeren.

 

Om tot een goede woonzorgvisie te komen, is het van belang dat ten minste woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoor en (toekomstige) ouderen zelf betrokken worden bij het ontwikkelen van de visie.

 

Rijksoverheid:  Hulpmiddel opstellen gemeentelijke woonzorgvisie

Platform31: Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

 

Laatste nieuws over Woonzorgvisies

Verder lezen?