Organiseren van
samenwerking

Het realiseren van passende woonzorgoplossingen voor ouderen vereist een domeinoverstijgende aanpak. Dat geldt zowel binnen gemeenten als met andere publieke en private partners, en uiteraard ook met (toekomstige) ouderen zelf. De belangen zijn niet altijd gelijk, onderlinge verwachtingen lopen soms uiteen en investeringsmogelijkheden zijn verschillend. Daarom zijn een heldere gezamenlijke ambitie, transparantie over eigen doelen en een stevige regie essentieel.

 

Eerder inventariseerden we onder onze ambassadeurs welke interventies de aanpak van de woonzorgopgave in hun gemeente of regio een impuls hebben gegeven. Daaruit volgden diverse voorbeelden die gaan over het investeren in de onderlinge samenwerking:

 

  • Start gezamenlijk, bijvoorbeeld in de vorm van een gedeelde woonzorganalyse , een praatplaat of een manifest.
  • Bekrachtig het gemeenschappelijk doel door middel van een regiovisie, een intentieverklaring, akkoord, convenant of prestatieafspraken.
  • Maak gebruik van bestaande overlegstructuren.
  • Betrek de lokale politiek bij de opgave.

 

Tal van mooie voorbeelden kunnen dienen als inspiratie:

 

 

Laatste nieuws over Organiseren van samenwerking

Verder lezen?