Over het Aanjaagteam

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen stimuleert en ondersteunt publieke en private partners om afspraken te maken over en uitvoering te geven aan de totstandkoming van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Het Aanjaagteam deelt kennis en goede voorbeelden, inspireert, stimuleert, activeert en denkt mee over de aanpak van knelpunten. We doen dit vanuit een onafhankelijke positie, samen met ons netwerk van ambassadeurs en adviseurs. 

 

Waarom is het Aanjaagteam nodig?

De vergrijzing in Nederland zet in de komende decennia door. Naar verwachting is in 2050 een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder (2019: 19%, CBS). Veel bestaande woningen zijn onvoldoende geschikt om ouderen (intensieve) zorg thuis te kunnen leveren. Daarnaast moet 1 op de 3 nieuw te bouwen woningen geschikt zijn voor ouderen om wonen en zorg te combineren. Grote opgaven én grote kansen. Nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen dragen namelijk bij aan doorstroming op de woningmarkt en ontlasten de druk op de zorg. We zien op tal van plekken in het land al inspirerende voorbeelden. Maar we moeten met elkaar meer vaart en massa maken. Het Aanjaagteam gaat dat stimuleren en zichtbaar maken.

 

Het Aanjaagteam bestaat uit een aantal zeer betrokken en deskundige bestuurders en managers. Samen bespreken en duiden zij de voortgang van de woonzorgopgave en de specifieke belemmeringen die zich daarbij voordoen. Zij zetten hun expertise en creativiteit in om tot passende oplossingen te komen, die de uitvoering kunnen bevorderen en versnellen.

 

Bestuurlijk aanjager 

Hans Adriani is als bestuurlijk aanjager het gezicht van het Aanjaagteam.