Secretariaat en Communicatie

Het Aanjaagteam wordt ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit twee inhoudelijke adviseurs en twee communicatieadviseurs.
 • Heleen Stigter

  Secretaris
  Profielfoto Heleen Stigter
  "Mijn hart ligt bij de kwetsbaren in de samenleving: mensen die moeite hebben om zich op eigen kracht staande te houden in onze complexe en snel veranderende maatschappij. Het is mijn missie om met een scherpe en betrokken blik beleidsmakers te helpen passende keuzes te maken. Keuzes die mensen activeren en in staat stellen om in elke fase van het leven, ook als ze ouder zijn, tot hun recht te komen. Als mantelzorger ervaar ik ook persoonlijk hoe belangrijk de verbinding is tussen formele en informele zorg, en hoe bepalend de woning en de woonomgeving zijn voor kwaliteit van leven van ouderen."

  "In mijn rol als secretaris van het Aanjaagteam ben ik de rechterhand van de bestuurlijk aanjager, ondersteun ik de bestuurlijke leden van het Aanjaagteam, ben ik sparring partner van de adviseurs, beheer ik het ambassadeursnetwerk en ben ik aanspreekpunt voor iedereen die behoefte heeft aan inzet van het Aanjaagteam. Daarnaast onderhoud ik de contacten met adviseurs van de ministeries en de koepelorganisaties. Als spin in het web zet ik me dagelijks met volle overgave in voor deze boeiende en belangrijke opgave. "
 • Henk Buis

  Communicatieadviseur
  Henk NFP 200132
  “Als communicatieadviseur en partner bij Maatschap voor Communicatie voel ik me thuis in een wereld waar verschillende partijen met uiteenlopende belangen samen een klus te klaren hebben. Dat vraagt dat je je als netwerk organiseert. Over het bouwen van zo’n netwerk schreef ik ooit eens het boek Communication by Network; netwerken als strategie voor beleid en onderneming. De inzichten hierin en mijn ervaring van 25 jaar zet ik graag in voor het Aanjaagteam.”

  “De ouderenzorg van de toekomst is meer dan ooit een gemeenschappelijke opgave van heel veel partijen. Het is de kunst om die partijen bij elkaar te brengen, zodat ieder aan de opgave kan bijdragen vanuit een rol en verantwoordelijkheid die past. Daarin ligt voor mij de uitdaging. Samen optrekken vanuit een gedeelde ambitie en boodschap, die krachtig over het voetlicht moet worden gebracht. En ervoor zorgen dat verbonden partijen van elkaar leren en elkaar inspireren. Mijn rol voor het Aanjaagteam richt zich op de communicatiestrategie. We willen als Aanjaagteam communiceren vanuit betrokkenheid, deskundigheid en inspiratie. Landelijk en regionaal. We maken ons sterk voor de opgave, we weten waar we het over hebben en we helpen partijen het voor elkaar te krijgen. Ik sta open voor iedereen die de ambitie van het Aanjaagteam zichtbaar wil helpen maken.”